Home

“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:
 • Održan završni modul edukacije za TK
  Održan završni modul edukacije za TK Završni modul edukacije za profesionalce/članove institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na području Tuzlanskog kantona održan je u Hotelu Kardial u Tesliću od 15. do 17. marta 2017. godine. Na ovom modulu obrađivala se tema: „Saradnja, komunikacija i koordinacija mreža za podršku svjedocima“. Na edukaciji koju su vodile trenerice iz U.G. Vive Žene Tuzla bilo je prisutno oko 50 predstavnika/profesionalaca iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja se bave svjedocima/žrtvama. Cilj edukacije je da se unaprijedi saradnja između institucija i nevladinih organizacija i dodatno osnaže profesionalni i institucionalni kapaciteti za rad sa žrtvama/svjedocima. - Ako…
 • Održan završni modul edukacije za TK
  Održan završni modul edukacije za TK Završni modul edukacije za profesionalce/članove institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na području Tuzlanskog kantona održan je u Hotelu Kardial u Tesliću od 15. do 17. marta 2017. godine. Na ovom modulu obrađivala se tema: „Saradnja,…
 • Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima održan za mrežu regije Doboj
  Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima održan za mrežu regije Doboj Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima/žrtvama održan je u Derventi, za mrežu podrške svjedocima na području nadležnosti okružnog suda u Doboju.Trening je održan u periodu od 14. do 16. marta 2017.…
 • Održan završni modul edukacije za USK
  Održan završni modul edukacije za USK Za preko 400 profesionalaca iz BiH održavaju se edukacije na temu: „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“. U 2016. godini završena su prva dva modula edukacije za članove institucionalnih mreža za podršku svjedocima/žrtvama u BiH.…
 • Potpisan protokol za podršku svjedocima na području Bijeljinske regije
  Potpisan protokol za podršku svjedocima na području Bijeljinske regije Fondacija Udružene žene Banja Luka je, u saradnji sa Udruženjem građana Vive žene, Udruženjem građana Medica i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj “ACED”, dana 15. marta 2017. godine, upriličila svečano potpisivanje Protokola o međusobnoj…

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije