“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:
 • Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta
  Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta U Brčkom je u četvrtak, 12. oktobra održana radionica sa ciljem izrade plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljene institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama za područje Brčko distrikta. Svrha radionice je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i buduće održivosti uspostavljene institucionalne mreže, a time efikasne dugoročne podrške svjedocima/žrtvama u sudskim postupcima u budućnosti. "Činjenica je da je zahvaljujući projektu i mreži koju smo napravili na neki način cijeli proces pojednostavljen. Naša međusobna intersektorska saradnja je pojednstavljena, tako da u krajnjem slučaju osobama koje su već umorne i isrpljene na neki način svi možemo puno lakše pružiti podršku" rekla je Zlata Paprić, šefica…
 • Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta
  Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta U Brčkom je u četvrtak, 12. oktobra održana radionica sa ciljem izrade plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljene institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama za područje Brčko distrikta. Svrha radionice je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i…
 • Dodijeljeni sertifikati za polaznike edukacija u Trebinju i Doboju
  Dodijeljeni sertifikati za polaznike edukacija u Trebinju i Doboju U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na…
 • Revidirani akcioni planovi mreža Županija Posavska i Tuzlanski kanton
  Revidirani akcioni planovi mreža Županija Posavska i Tuzlanski kanton U septembru (28. i 29.) održani su radni sastanci sa predstavnicima institucija mreža za podršku svjedocima/žrtvama Županije Posavske i Tuzlanskog kantona. Na sastanku su revidirani akcioni planovi koji definiraju aktivnosti i odgovornosti članica Mreže u…
 • Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacije za Kanton 10
  Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacije za Kanton 10 U organizaciji U.G. Medica Zenica i U.G. Vive Žene na održanoj superviziji dodijeljeni su certifikati za polaznike edukacije „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“ za profesionalce/članove institucionalne mreže za podršku preživjelim i preživjelim svjedocima na…

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije