“Ensuring access to Justice for witness/victims
through strengthening existing and establishing
new Witness support Networks across BH”

Partneri:

NETWORKS

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije