“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:
  • Sekcija logorašica KS: Važno je podići svijest javnosti o potrebama i prioritetima žrtava torture
    Sekcija logorašica KS: Važno je podići svijest javnosti o potrebama i prioritetima žrtava torture U.G. Vive Žene u saradnji sa Savezom udruženja logoraša KS-a (Sekcija žena) u petak 23. juna 2017. godine u hotelu Bristol u Sarajevu organizirali su okrugli sto na temu: “Obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture- Kampanja za svijet bez torture!“ Prema riječima Alise Muratčauš , koordinatorice projekta u Savezu udruženja logoraša KS-a, cilj okruglog stola bio je podizanje svijesti o potrebama i prioritetima žrtava torture u BiH i ukazivanje na problem žrtava torture u svijetu. Također, Muratčauš je informisala prisutne o uspostavljanju Institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na Kantonu Sarajevo i istakla važnost potpisivanja Protokola o međusobnoj saradnji vladinih institucija…

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije