“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:
  • Djeca i mladi Tuzle poslali poruku: Za svijet bez torture!
    Djeca i mladi Tuzle poslali poruku: Za svijet bez torture! Tradicionalnom manifestacijom za djecu i mlade na šetalištu Slana Banja u Tuzli, U.G. Vive Žene u ponedjeljak obilježile 26. juni – Međunarodni dan podrške žrtvama torture. - Danas obilježavamo puna tri desetljeća nakon Konvencije UN protiv torture i punih deset godina od kada Vive Žene, kao članice Međunarodne Mreže Podrške žrtvama Torture(IRCT) obilježavaju ovaj dan. To činimo u vremenu kada se svuda oko nas, širom svijeta i dalje tortura, rat i nasilje veoma prisutna. Vive Žene uporno i kontinuirano, pored direktnog rada sa žrtvama rata, ratnih tortura i žrtava nasilja u obitelji, pokušavaju potaknuti javnost, građane, medije, druge NVO da…

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije