“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

free templates joomla
Partneri:

Novosti

ponedjeljak, 11 Decembar 2017 00:00

Dan ljudskih prava

U.G. „Vive Žene“ Tuzla, U.G. „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka, raznolikim programom kroz okrugle stolove i ulične akcije obilježili su 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava. Dan ljudskih prava pomenute organizacije obilježavaju u sklopu svojih redovnih aktivnosti i projekta koji provode uz finansijsku podršku Evropske unije „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocim u BiH“, a sa ciljem podizanja svijesti…
U organizacij Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, održani su okrugli stolovi mreža za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnih sudova Doboj i Trebinje.Okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Doboju je održan 20. novembra, a okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Trebinju 22. novembra 2017. godine. Okrugli sto - Doboj Cilj ovih okruglih stolova je promocija mreža u navedenim regijama, sa posebnim naglaskom na povezivanje nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica sa mrežama u cilju pravovremenoginformisanja i pružanja…
utorak, 24 Oktobar 2017 00:00

Akcioni plan za Kanton Sarajevo

Po uzoru na radionice za Tuzlanski kanton, Posavsku županiju i Brčko distrikt, u organizaciji U.G. Vive Žene Tuzla u petak, 13. oktobra 2017. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, održana je jednodnevna radionica izrade Akcionog plana Mreže za podršku žrtvama i svjedocima Kanton Sarajevo (KS). Cilj pomenute radionice je osiguravanja dugoročne održivosti Mreže, a time i efikasne i cjelovite podrške svjedocima i žrtvama, prilagođene njihovim potrebama i u skladu sa njihovim pravima.Tokom radionce 14 predstavnika i predstavnica institucija i organizacija…
petak, 13 Oktobar 2017 00:00

Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta

U Brčkom je u četvrtak, 12. oktobra održana radionica sa ciljem izrade plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljene institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama za područje Brčko distrikta. Svrha radionice je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i buduće održivosti uspostavljene institucionalne mreže, a time efikasne dugoročne podrške svjedocima/žrtvama u sudskim postupcima u budućnosti. "Činjenica je da je zahvaljujući projektu i mreži koju smo napravili na neki način cijeli proces pojednostavljen. Naša međusobna intersektorska saradnja je pojednstavljena, tako da u krajnjem slučaju osobama…
Fondacija ,,Udružene žene” je organizovala treću po redu superviziju za profesionalce mreža za podršku svjedocima/žrtvama iz Banjaluke (1. septembar), Bijeljine (18. septembar) i Istočnog Sarajeva (22. septembar). Ovom supervizijom je završen ciklus obuka profesionalaca iz mreža za podršku svjedocima/žrtvama na temu: “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama”. Supervizija III - Banja Luka Tokom navedenih supervizija, profesionalci su imali priliku da razmijene utiske o cijelokupnom procesu edukacija. Po završetku supervizije, profesionalcima iz navedenih mreža su uručeni certifikati. Supervizija III - Bijeljina…
U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnog suda u Trebinju. Supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama u Doboju održana je 02. oktobra 2017. godine. Supervizija i dodijela sertifikata - Doboj Tom prilikom su dodijeljeni sertifikati svim članovima/icama navedenih mreža koji su pohađali edukacije na temu ,,Psihosocijalni pristup…
U septembru (28. i 29.) održani su radni sastanci sa predstavnicima institucija mreža za podršku svjedocima/žrtvama Županije Posavske i Tuzlanskog kantona. Na sastanku su revidirani akcioni planovi koji definiraju aktivnosti i odgovornosti članica Mreže u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine sa ciljem osiguravanja dugoročne održivosti Mreže, a time i efikasne i cjelovite podrške svjedocima/žrtvama, prilagođene njihovim potrebama i u skladu sa njihovim pravima. Učesnicima sastanka podijeljen je i promotivni materijal koji je napravljen u svrhu promocije rada…
U organizaciji U.G. Medica Zenica i U.G. Vive Žene na održanoj superviziji dodijeljeni su certifikati za polaznike edukacije „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“ za profesionalce/članove institucionalne mreže za podršku preživjelim i preživjelim svjedocima na području Kantona 10 - Hercegbosanske županije. Edukaciju su prosli profesionalaci iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja se bave svjedocima/žrtvama. Više fotografija na sljedećem linku: https://www.facebook.com/pg/PodrskaSvjedocimaZrtvamaUBiH/photos/?tab=album&album_id=1466840330032525
U organizaciji Medica Zenica tokom augusta 2017. godine održane su završne supervizije i dodijeljeni certifikati o uspješno završena tri trodnevna modula edukacije iz psihosocijalne oblasti za predstavnike institucionalne mreže za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela na području Bosansko-podrinjskog kantona; Srednjobosanskog kantona; Zeničko-dobojskog kantona i Unsko - sanskog kantona. BPK - Više fotografija: https://www.facebook.com/pg/PodrskaSvjedocimaZrtvamaUBiH/photos/?tab=album&album_id=1449884591728099 Edukaciju su prošli profesionalaci iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja…
U.G. Vive Žene u saradnji sa Savezom udruženja logoraša KS-a (Sekcija žena) u petak 23. juna 2017. godine u hotelu Bristol u Sarajevu organizirali su okrugli sto na temu: “Obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture- Kampanja za svijet bez torture!“ Prema riječima Alise Muratčauš , koordinatorice projekta u Savezu udruženja logoraša KS-a, cilj okruglog stola bio je podizanje svijesti o potrebama i prioritetima žrtava torture u BiH i ukazivanje na problem žrtava torture u svijetu. Također, Muratčauš je informisala prisutne…
Stranica 1 od 15

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije