“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Novosti

Najava emisije "In Media Res" – Podrška svjedocima koja će biti na programu BHT1 od 21h u, nedjelju, 29.04, a repriza emisije je u srijedu 02.05.2018. u 12:30. Emisija je urađena sa ciljem promocije projekta "Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroj jačanje postojećih i uspostavljanje novim mreža podrške svjedocima u BIH" i važnosti osiguranja dugoročne održivosti 15 uspostavljenih mreža podrške žrtvama/svjedocima širom BiH. Emisija se realizuje uz finansijsku podršku EU.
Promotivni video urađen za završnu konferenciju pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“ u okviru projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. U partnerstvu četiri organizacije „Vive Žene“ Tuzla, „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj“ Banja Luka, 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu je održana konferencija čiji je cilj bio informisati javnost o projektu,…

Povezani video

U partnerstvu četiri organizacije „Vive Žene“ Tuzla, „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj“ Banja Luka, 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“. Konferencija je bila dio projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke kroz pružanje…
UG„Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj“ Banja Luka, organizuje konferencije pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“ koja će se se održati u periodu 12. i 13. aprila 2018. god. u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu . Konferencija je dio projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je unaprjeđenje…
ponedjeljak, 11 Decembar 2017 00:00

Dan ljudskih prava

U.G. „Vive Žene“ Tuzla, U.G. „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka, raznolikim programom kroz okrugle stolove i ulične akcije obilježili su 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava. Dan ljudskih prava pomenute organizacije obilježavaju u sklopu svojih redovnih aktivnosti i projekta koji provode uz finansijsku podršku Evropske unije „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocim u BiH“, a sa ciljem podizanja svijesti…
U organizacij Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, održani su okrugli stolovi mreža za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnih sudova Doboj i Trebinje.Okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Doboju je održan 20. novembra, a okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Trebinju 22. novembra 2017. godine. Okrugli sto - Doboj Cilj ovih okruglih stolova je promocija mreža u navedenim regijama, sa posebnim naglaskom na povezivanje nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica sa mrežama u cilju pravovremenoginformisanja i pružanja…
utorak, 24 Oktobar 2017 00:00

Akcioni plan za Kanton Sarajevo

Po uzoru na radionice za Tuzlanski kanton, Posavsku županiju i Brčko distrikt, u organizaciji U.G. Vive Žene Tuzla u petak, 13. oktobra 2017. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, održana je jednodnevna radionica izrade Akcionog plana Mreže za podršku žrtvama i svjedocima Kanton Sarajevo (KS). Cilj pomenute radionice je osiguravanja dugoročne održivosti Mreže, a time i efikasne i cjelovite podrške svjedocima i žrtvama, prilagođene njihovim potrebama i u skladu sa njihovim pravima.Tokom radionce 14 predstavnika i predstavnica institucija i organizacija…
petak, 13 Oktobar 2017 00:00

Akcioni plan za mrežu Brčko distrikta

U Brčkom je u četvrtak, 12. oktobra održana radionica sa ciljem izrade plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljene institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama za područje Brčko distrikta. Svrha radionice je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i buduće održivosti uspostavljene institucionalne mreže, a time efikasne dugoročne podrške svjedocima/žrtvama u sudskim postupcima u budućnosti. "Činjenica je da je zahvaljujući projektu i mreži koju smo napravili na neki način cijeli proces pojednostavljen. Naša međusobna intersektorska saradnja je pojednstavljena, tako da u krajnjem slučaju osobama…
Fondacija ,,Udružene žene” je organizovala treću po redu superviziju za profesionalce mreža za podršku svjedocima/žrtvama iz Banjaluke (1. septembar), Bijeljine (18. septembar) i Istočnog Sarajeva (22. septembar). Ovom supervizijom je završen ciklus obuka profesionalaca iz mreža za podršku svjedocima/žrtvama na temu: “Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama”. Supervizija III - Banja Luka Tokom navedenih supervizija, profesionalci su imali priliku da razmijene utiske o cijelokupnom procesu edukacija. Po završetku supervizije, profesionalcima iz navedenih mreža su uručeni certifikati. Supervizija III - Bijeljina…
U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnog suda u Trebinju. Supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama u Doboju održana je 02. oktobra 2017. godine. Supervizija i dodijela sertifikata - Doboj Tom prilikom su dodijeljeni sertifikati svim članovima/icama navedenih mreža koji su pohađali edukacije na temu ,,Psihosocijalni pristup…
Stranica 1 od 16

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije