“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Uspostavljena mreža za podršku svjedocima/žrtvama na području Brčko distrikta

U gradskoj vijećnici Brčko distrikta u četvrtak 24. novembra 2016. godine, upriličena je svečana primopredaja potpisanog Protokola o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja/fondacija u pružanju podrške svjedocima/žrtvama, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Brčko distrikta BiH.
Protokol je potpisan u okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH“ koji provode U.G. ,,Vive Žene“ u partnerstvu sa U.G. ,,Medica“ Zenica, Fondacijom ,,Udružene žene“ Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka, a uz finansijsku podršku Evropske unija.
Činom potpisivanja ovog protokola i zvanično je, u sklopu ovog projekta, uspostavljena 13 institucionalna mreža za podršku svjedocima/žrtvama u BiH. Cilj protokola i mreža je pružanje adekvatne, multidisciplinarne podrške svjedocima/žrtvama na području Brčko distrikta prije, za vrijeme i nakon svjedočenja.

Ovom prilikom predsjednica UG ,,Vive žene“ Tuzla, gđa. Jasna Zečević je izjavila da navedeni projekat članicama mreže pruža adekvatne edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa žrtvama/svjedocima, a uporedo se radi i na jačanju kapaciteta profesionalaca iz institucija i nevladinih organizacija, a sve u cilju pružanja adekvatne podrške svjedocima na području Brčko distrikta.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije ,,Udružene žene“ Banja Luka, je dodala kako je od izuzetne važnosti da profesionalaci iz institucija i nevladinih organizacija međusobno sarađuju unutar mreže, jer svjedoci/žrtve često imaju potrebu za vrše vrsta pomoći, od psihosocijalne do ekonomske, te da je cilj same mreže da pravovremeno pruži sve vrste podrške.

Protokol u Brčko distriktu potpisale su sljedeće institucije, udruženja/fondacije:

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH
Osnovni sud Brčko Distrikta BiH
Policija Brčko Distrikta BiH
JZU Zdravstveni centar Brčko – Centar za mentalno zdravlje Brčko Distrikta BiH
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge – Vlade Brčko distrikta BiH
Kancelarija za pravnu pomoć Brčko Distrikta BIH
Udruga zatočenih – Udruženje logorača Brčko Distrikta
Udruženje porodica nestalih srpskih boraca i civila Brčko Distrikta
Udruga obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Brčko Distrikta
Udruženje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko Distrikta
Udruženje građanja ,,Vive žene“ Tuzla
Fondacija ,,Udružene žene“ Banja Luka
Udruženje građana ,,Medica“ Zenica.

 

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije