“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Održana konferencija pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“

U partnerstvu četiri organizacije „Vive Žene“ Tuzla, „Medica“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj“ Banja Luka, 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom „Dugoročna podrška svjedocima/žrtvama u BiH“.

Konferencija je bila dio projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je unaprjeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke kroz pružanje blagovremene multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio budući konflikt i doprinijelo održivom miru u BiH.

Svrha konferencije je bila informisati javnosti o projektu, postignutim rezultatima i istaći važnosti održivosti uspostavljenih mreža podrške za svjedoke/žrtve u BiH. Također su predstavljeni priručnik „Psihosocijalna podrška i pomoć preživjelim žrtvama i svjedocima“ i „Vodič za preživjele žrtve i svjedoke“ autorica Teufike Ibrahimefendić, „Vive Žene“ Tuzla i Sabihe Husić, „Medica“ Zenica.

Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici: http://svjedocipravdapristup.com/index.php/lat/

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije