“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

Kontakt

U.G. Vive Žene
Adresa:
Alekse Šantića bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Telefon:
Tel: +387 35 224 310

Kontakt forma

Slanje email-a. Sva polja sa * su obavezna.

Ostale informacije

Ostale informacije:

 

Udruženje građana „MEDICA“
Krivače 40
72000 Zenica, BiH
00387 32 463 920
http://www.medicazenica.org

 

Fondacija "Udružene žene"
Kalemegdanska 18
78000 Banja Luka, BiH
00387 51 462 146
http://www.unitedwomenbl.org

 

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj “ACED”
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka, BiH
00387 51 961 370
http://www.aced.ba

 

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije